KomunikatySzkolenia dla nauczycieli


Temat:
Awans zawodowy nauczyciela. Jak przygotować się do spotkania z komisją? uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
Termin:
5 marca 2019 r. (wtorek) godz. 14.30
ZAPISY:
FORMULARZ


Temat: Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacyjnym
Termin:
13 marca 2019 r. ( środa) godz. 14.30
ZAPISY:
FORMULARZ


Temat:
Awans zawodowy nauczyciela. Jak przygotować się do spotkania z komisją? uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
Termin:
20 marca 2019 r. ( środa) godz. 14.30
ZAPISY:
FORMULARZOFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w roku szkolnym 2018/2019
/ Więcej /


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Poradnik RODO  / więcej /
PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW 2018 - 2019

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC