Komunikaty

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W WAKACJE

W okresie wakacji pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

W terminie od 27 lipca do 14 sierpnia biblioteka będzie ZAMKNIĘTA z powodu urlopu pracowników.

Za utrudnienia przepraszamy.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 /
Szczegóły /

1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6.Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Będzinie
oraz Regionalny Ośrodek Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach
serdecznie zapraszają nauczycieli na szkolenia w roku szkolnym 2019/2020 / Więcej /Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych


Poradnik RODO  / więcej /


PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW 2019 - 2020

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC