Komunikaty

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACJI

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 roku biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

W okresie od 30 lipca do 17 sierpnia biblioteka będzie nieczynna z powodu urlopu pracowników.WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacyjno-Metodycznym "Metis" w Katowicach - / OFERTA /Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2017/2018
/ więcej /

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW

LISTA DODATKOWYCH TYTUŁÓW 2017 - 2018

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC