Komunikaty

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Temat: Awans zawodowy nauczyciela. Jak przygotować się do spotkania
z komisją? uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Termin: 7 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 14.30
Zapisy: FORMULARZ


Temat: Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych
Termin: 8 maja 2019 r. (środa) od godz. 14:30
Zapisy: FORMULARZANKIETA DLA UŻYTKOWNIKÓW


Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowo poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania biblioteki. Uzyskane informacje będą stanowiły podstawę do poprawy jakości pracy biblioteki. Dziękujemy!

ANKIETA / Wypełnij /OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w roku szkolnym 2018/2019
/ Więcej /


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Poradnik RODO  / więcej /
PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW 2018 - 2019

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC