Komunikaty

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

V Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników" rusza 25 listopada 2019 roku. Przedszkola, szkoły specjalne i szkoły podstawowe z powiatu będzińskiego zainteresowane udziałem w konkursie zachęcamy do kontaktu z naszą biblioteką, która pełni rolę Koordynatora Powiatowego.
Placówki zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt mailowy na adres bedzin@pbw.katowice.pl

Zachęcamy do udziału!
KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI

Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie (RODO)SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Termin: 4 grudnia 2019 r. od godz. 14:30
Temat: Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Filia w Będzinie, ul. Małachowskiego 29

Koszt: 20 zł
Zapisy: FORMULARZPodstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 /
Szczegóły /

1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6.Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Filia w Będzinie
oraz Regionalny Ośrodek Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach
serdecznie zapraszają nauczycieli na szkolenia w roku szkolnym 2019/2020 / Więcej /Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych


Poradnik RODO  / więcej /


PLATFORMA IBUK LIBRA
iBUK
Zapraszamy do nieodpłatnego korzystania z publikacji
w formie elektronicznej dostępnych na platformie IBUK LIBRA.

LISTA TYTUŁÓW 2019 - 2020

JAK DODAĆ KOD PIN

LIBRA IBUK - POMOC