Zapraszamy do udziału.

Szanowni Państwo,

ogłaszamy konkurs plastyczny "Kropla wody" 💧 dla przedszkolaków z powiatu będzińskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Termin zgłaszania prac mija 15 listopada 2021 roku. Dostarczane prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę oraz adres przedszkola.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 listopada 2021 roku.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 📞 32 267 49 34.

Regulamin znajdziecie poniżej ⤵

https://wakelet.com/wake/WcFhYTq_Pmnzi2eJq4P1N

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.