Kinoteka Seniora

W ramach współpracy z lokalnym środowiskiem oświatowym prowadzimy zajęcia z zakresu edukacji filmowej ze studentami Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Materiały dla nauczycieli bibliotekarzy.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli miasta Będzina

Zapraszamy do udziału.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu będzińskiego

Zapraszamy do udziału.