Gra miejska ZAGŁĘBIOWSKI KOMPAS. Edycja II

ZAGŁĘBIOWSKI KOMPAS to gra o zasięgu miejskim dla młodzieży z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz nauczycieli z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca oraz Będzina propagująca wiedzę z zakresu historii i legend regionu, promująca postawę patriotyczną, czytelnictwo i umiejętność wyszukiwania informacji.

"Co nowego w Literaturze. Nowości, serie, ważne tematy". Webinarium dla bibliotekarzy i nauczycieli

Zapraszamy do udziału.

Nowe Inspiracje. Festiwal Edukacyjny 2023.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach zaprasza wszystkie osoby związane ze środowiskiem oświatowym na Festiwal Edukacyjny "Nowe Inspiracje".

VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników. Etap wojewódzki

WYNIKI – POWIAT BĘDZIŃSKI