Historia Biblioteki Pedagogicznej w Będzinie jest ściśle związana ze środowiskiem oświatowym Będzina i Powiatu Będzińskiego. Nie ma formalnego aktu powołania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Będzinie. Za oficjalny, udokumentowany początek istnienia biblioteki uważamy rok 1952, kiedy to dokonano pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej księgozbioru. Nazwa biblioteki brzmiała wówczas: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Będzinie. Zaczątek księgozbioru stanowiły pozycje pochodzące z darów osób oraz od różnych instytucji kulturalno-oświatowych. Pierwszą siedzibą Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej było pomieszczenie w Inspektoracie Szkolnym, znajdujące się w budynku Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie. Na podstawie dostępnej dokumentacji można stwierdzić, że pod koniec 1950 roku księgozbiór ten liczył już 1472 woluminy. Jednakże za udokumentowany oficjalny początek biblioteki uważamy rok 1952, kiedy to dokonano pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej księgozbioru.

W 1958 roku – dzięki staraniom ówczesnego kierownika Pani Reginy Trząski – biblioteka została przeniesiona do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.
I tym razem powierzchnia przydzielonego pomieszczenia była niewystarczająca, więc ponownie zmieniono lokalizację. Po szesnastu latach Biblioteka Pedagogiczna uzyskała siedzibę w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie (w dzielnicy Koszelew). Powierzchnia placówki znacznie się powiększyła po likwidacji szkoły. Po reformie administracyjnej w 1976 roku, biblioteka zmieniła status prawny i nazwę. Nie była to już Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Będzinie, ale Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Będzinie. Ostatnia przeprowadzka w historii biblioteki miała miejsce w 1982 roku. Przeniesiono wówczas Filię PBW do centrum Będzina, do budynku dawnego Wydziału Oświaty przy ulicy Małachowskiego 29.

W tej korzystnej lokalizacji biblioteka znajduje się do dnia dzisiejszego.

 

Chronologiczne kierownikami placówki byli nauczyciele-bibliotekarze:

  • Pani Regina Trząska,
  • Pani Halina Księżyk,
  • Pani Helena Bańczyk,
  • Pani Jadwiga Fijałkowska,
  • Pani Maria Helczyńska.
  • od 1970 roku do 31 sierpnia 2006 - Pani Grażyna Kaczmarek
  • od 1 września 2006 do chwili obecnej - Pani Magdalena Durleta.


Posiadane katalogi: alfabetyczny, UKD, Kartoteka Zagadnieniowa, Katalog Scenariuszy Szkolnych, Katalog Zbiorów Multimedialnych, Katalog Czytelni, Kartoteka Osobowa, Silesiana – Zagłębiana.